Affärsutveckling

En unik affärsutvecklingprocess helt på deltagarnas villkor

affarsutv
Creative Future Business erbjuder en unik affärsutvecklingsprocess där deltagare från 6-10 olika företag (två representanter från samma företag) tillsammans utvecklar nya affärsidéer. Med sig i processen har deltagarna olika experter som hjälper till att driva idéutvecklingen framåt. Vilken typ av experter som engageras avgörs av deltagarnas behov. Deltagarna inspireras inledningsvis av professionella aktörer inom PR, omvärldsbevakning och marknadsföring. Expertisen kommer från både akademin och affärsvärlden. Arbetsplanen är aldrig bestämd i förväg och målet är en färdig affärsplan.

Programmet pågår under upp till 8 månader och under denna period träffas deltagarna vid flera olika tillfällen. Programmet inleds med träning och stimulans till kreativt tänkade. Deltagarna genomför tillsammans övningar med syfte att driva utvecklingen av nya affärsidéer framåt. Programmet blir allt eftersom mer konkret och målinriktad för att slutligen handla om utformandet av en färdig affärsplan. Mellan mötestillfällena har deltagarna kontakt med en coach så att utvecklingsprocessen fortgår även mellan träffarna.

Affärsutvecklingsprocessen såg världens ljus 2002 för livsmedelsindustrin (Creative Food Business R ). Under kvalificerad ledning, och med hjälp av en beprövad och bevisad metod har deltagarna tillsammans skapat en rad nya produkter, koncept och affärer.

”•Sedan starten har 49 deltagare från 36 olika företag genomgått Creative Food Business R programmet

•20 nya produktidéer, patent och företag har skapats.

•Ett fungerande nätverk med 36 olika företag har bildats.

•Under 8 år har verksamheten omsatt nio miljoner kronor.

Nu har processen används i Vinnovafinansierade projektet ”Mötesplats 2014” kopplat till Findus satsning ”Food Valley of Bjuv” .Där har vi sedan december 2014 fått finansierat  4 pilotprojekt (Litet&Gott (Sjukhusmat), ”+Maten” (Mat för äldre), ”Good Energy” (Sportmat) och ”skapa anpassade måltider” (Produktutveckling) från Vinnova. Dessa pilotprojekt ansvaras av fyra olika entreprenörsföretag. Planer finns att göra projektet nationellt genom samarbete med Li (Livsmedelsföretagen)

Annons