Affärsverksamhet

Christina Skjöldebrand Docent/forskare  i Livsmedelsteknik vid LTH och Chalmers men även adjungerad professor och har en MBA från Göteborgs Universitet . Christina är också entreprenör, innovatör,  egen företagare och affärsutvecklare. Tidigare har Christina bland annat varit  verksam inom f.d SIK institutet för Livsmedel och Bioteknik (numera SP  Food and Bioscience/RISE), ABB och varit utvecklingsledare för  MAT på Krinova Incubator & Science Park  i Kristianstad.

Christina erbjuder sina kunder föredrag och seminarierskapa och coacha affärsidéer och projekt, rådgivning, kunskapsöverföring, projektledning och workshops, styrelseuppdrag eller mentorskap. Hjälp till start up företag.

I dagsläget är Christina välkänd för sina kunder inom livsmedelsindustrin vad gäller arbete med hela livsmedelsvärdekedjan där konsumenten inkluderas

Hon har varit med att utveckla innovationer inom livsmedelsindustrin, såsom mätsensorer och mätteknik som elektroniskt efterliknar näsan och arbetar med matsvinn i hela värdekedjan . Hon arbetar också med en  snabbmetod för mätning av GI (Glykemic Index) i bland annat vitt bröd.

Foxtrot Grapes PinotChristina har även spelat ett betydande roll i projekt utvecklande av den svenska vinindustrin och arbetet med att minska matsvinnet i alla delar av matkedjan, det vill säga från jord till bord

1997 fick Christina Livsmedelspriset av svensk livsmedelsindustri för kreativitet och innovationer, hon har varit ordförande i redaktionsrådet Livsmedel i Fokus, ingått i Livsmedelsföreningens styrelse , var med och initierade och startade företaget Food Radar som numera finns på RISE Livsmedel och Jordbruk .

Christina är sedan många år tillbaka bedömmare av ansökningar till Vinnova  främst inom start-up området men nu sedan något år även projekt kopplade till matområdet.
2010 vann hon Venture Cup med innovationen ViscoSens(R) som numera är ett företag bl.a ägt av LUIS  och Högskolan Kristianstads Holdingbolag och baserat på forskning från Antidiabetic Food Center i Lund gällande mätning av GI. (Se http://www.viscosens.com)

Bröd baserat på ViscoSens metoden lanseras i augusti 2018 av företaget Conque fabrique i samband med Formex mässan.

I juli 2018 blev EU/EIP projektet ”Användning av IoT och AI för ökad konkurrenskraft i svensk frukt, bär och vinodling- världsnyhet” godkänt av Jordbruksverket. Det är ett 2,5 årigt projekt med slut december 2020. CFB har projektledningen och i projektteamet ingår SLU, RISE, AutIDExpert, ItWine, SvepDesign, Future Place Leadership, CyStellar, Kiviks Musteri, Flyinge vingård:

Jordbruksverket har valt vårt EIP projekt att bli del i Radiopodd (en av tre valda projekt). Intervjuer sker i augusti 2019

Tillväxtverksfinansierat projekt ”Digitalt beslutsstödsystem för de gröna näringarna” startar 20210101. Detta kommer användas som ett pilot projekt för att ge  underlag tillbaka till regeringskansliet om behov av framtida insatser för att lyfta små och medelstora företags möjligheter och förmåga att använda data. CFB har projektledningen

Annons