Sökes- Kvinna som kan teknik

Thomas Frostberg

http://blogg.sydsvenskan.se/frostberg/2011/12/03/sokes-kvinna-som-kan-nagot-om-teknik/

Krinova Science Park 2011 Den 3 december 2011

Christina Skjöldebrand kallar sig för ”prakademiker”, eftersom hon är en gränsgångare mellan forskning och näringsliv, mellan akademi och praktik. Christina är professor i livsmedelsteknik vid LTH. Hon har också lång och kvalificerad erfarenhet från livsmedelsindustrin, där hon arbetat med affärsutveckling i livsmedelsbranschens olika nätverk. Hon är ordförande i branschens tidning ”Livsmedel i fokus”. 1997 fick Christina Svensk Livsmedelsindustris pris för ”visionärt tänkande i en traditionsfylld bransch”. Idag driver hon flera egna företag för branschens utveckling och på Krinova Science Park leder Christina arbetet i innovationsarenan Livsmedel

Annons